Pogodba o zaposlitvi

Kaj točno je pogodba o zaposlitvi? In kaj je tisto, ki nam ta omogoči? Torej, pogodba o zaposlitvi je vrsta pogodbe, s katero si sklenemo delovno razmerje. Ta pogodba se sklene med določenim delodajalcem in delavcem, sklene pa se v pisni obliki. Ta pa je veljavna samo v primeru, da je bila ta podpisana od obeh strank, saj če jo je podpisala samo ena druga pa jo je zavrnila, to seveda ni vredu.

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi nam določa določene pravice in pa obveznosti delavca, te pa se morajo začeti uresničevati z dnem nastopa tega dela. Seveda pa mora biti zato ta naveden v sami pogodbi, kajti v primeru, da v pogodbi ta datum nastopa dela ni točno določen, potem se zanje šteje datum sklenitve te pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen ali pa za nedoločen čas in za polni ali pa za krajši delovni čas, vse to je seveda odvisno od samega dogovora delodajalca in pa delavca, kateremu je ta pogodba namenjena.

Če je delavec sklenil to pogodbo za krajši delovni čas, potem to pomeni, da ima ta določene pravice in tudi obveznosti iz točno določenega delovnega razmerja sorazmerne s časom, za katerega je ta seveda sklenil to pogodbo. Pogodba o zaposlitvi za določen čas, pa je pri pravilih edina izjema, saj morajo zanjo torej bolj natančno, za njeno uveljavitev biti izpolnjeni vsi točno določeni pogoji. Pri primeru občasnega dela, pa lahko delodajalec z delavcem sklene tudi druge vrste pogodbe, kot so na primer podjemne pogodbe ali pa podobne.

Nova pogodba za zaposlitev mora biti sklenjena, saj se lahko zgodi, da se spremeni naziv določenega delovnega mesta, trajanje določene pogodbe o zaposlitvi, kraj opravljanja dela ali pa tudi tedenska in mesečna delovna obveznost. Ostali elementi pa se lahko urejajo z aneksom pri pogodbi o zaposlitvi.